PROGRAM 43. KONFERENCJI NAUKOWEJ "SPOTKANIA KLINICZNE
 

CHIRURGÓW DZIECIĘCYCH Z PEDIATRAMI" - 15 lutego


 

8:00-8:45 - I część oceny plakatów

 

                                        

08:45
Uroczystość odsłonięcia portretu Profesora Bogusława Halikowskiego z udziałem Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrekcji USD oraz Rodziny Profesora

 

09:00

Otwarcie Konferencji

Powitanie Uczestników przez Dyrektora USD Krzysztofa Fyderka oraz Dyrektora IP UJ CM Janusza Skalskiego

 

09:15-09:45

Wykład Inauguracyjny  Prof. dr hab. Janusza Skalskiego pt. "Profesor Bogusław Halikowski - wielki Pediatra"

 

09:45-10:35 Sesja I – Anestezjologia i Intensywna Terapia cz. I, wspomnienia

Moderatorzy: Krzysztof Fyderek, Maciej Kowalczyk

 

09:45-10:05

Janusz Skalski - Najdawniejsze dzieje resuscytacji na ziemiach Polski.

 

10:05-10:35

Krzysztof Kobylarz - Historia rozwoju anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej w Polsce oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

 

10:35-10:50 Przerwa kawowa

II część oceny plakatów – sesja plakatowa

 

10:50-13:20 Sesja II – Anestezjologia i Intensywna Terapia cz.II, teraźniejszość

Moderatorzy: Krzysztof Kobylarz, Dariusz Maciejewski, Piotr Maciejasz

 

10:50-11:20

Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała) - Teoretyczne przesłanki praktycznych zmian strategii wentylacji śródoperacyjnej.

 

11:20-11:50

Andrzej Piotrowski (Warszawa) - Czy sedacja jest potrzebna w OIT.

 

11:50-12:20

Marzena Zielińska (Wrocław) - Leczenie sepsy u dzieci.

 

12:20-12:50

Alicja Bartkowska–Śniatkowska (Poznań) - Co nowego w anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej.
 

12:50-13:00
Wykład sponsorowany przez firmę – Leczenie zakażeń grzybiczych u dzieci.
 

13:00-13:20 Dyskusja

 

13:20-14:00 Lunch

III część oceny plakatów – sesja plakatowa
 

14:00-15:40 Sesja III – Współpraca chirurga, anestezjologa i pediatry w nagłych stanach u dzieci

Moderatorzy: Ewa Cichocka-Jarosz, Elżbieta Byrska-Maciejasz, Wojciech Górecki, Piotr Wojciechowski

 

14:00-14:10 - Wojciech Stycuła, Magdalena Borówka, Rafał Żurek, Janusz Skalski, Jacek Kołcz - Wpływ śródoperacyjnej podaży tlenku azotu na przebieg odpowiedzi zapalnej w trakcie leczenia wad wrodzonych serca u dzieci.

 

14:10-14:20

llona Batko, Barbara Kościelniak-Merak, Sylwia Ciszek, Przemysław Tomasik, Krzysztof Kobylarz - Lidokaina jako element terapii oszczędzającej opioidy w anestezji pediatrycznej.

 

14:20-14:30

Beata Stanek, Paweł Bysiek, Bartosz Gregorczyk - Chirurgiczne leczenie dzieci z niedrożnością nozdrzy tylnych.

 

14:30-14:40

Maciej Pitak, Anna Rudek-Budzyńska, Dorota Palczewska, Elżbieta Olczykowska-Siara, Jolanta Oko-Łagan, Andrzej Rudziński - Czy ryzyko kardiologiczne w zespole preekscytacji można ocenić na podstawie występowania objawów klinicznych?

 

14:40-14:50

Aleksandra Wieczorek, Danuta Heród, Anna Zaniewska-Tekieli, Małgorzata Maciejowska-Satała, Ilona Batko, Krzysztof Kobylarz, Walentyna Balwierz - Dziecko
z neuroblastoma w trakcie immunoterapii – powikłania wymagające hospitalizacji w Oddziale Intensywnej Terapii.

 

14:50-15:00

Elżbieta Byrska-Maciejasz - Medyczne aspekty uporczywej terapii w Oddziałach Intensywnej Terapii Dziecięcej.

 

15:00-15:10

Justyna Jakubińska, Katarzyna Jędrzejowska, Anna Taczanowska-Niemczuk, Marcin Maślanka, Wojciech Górecki - Zastosowanie ciągłego śródoperacyjnego neuromonitoringu nerwu błędnego w chirurgii tarczycy u dzieci.

 

15:10-15:20

Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Elżbieta Wyrobek, Katarzyna Garus, Danuta Pietrys, Walentyna Balwierz - Zastosowanie blinatumomabu w leczeniu nawrotów ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci – doświadczenie własne.

 

15:20-15:40 Dyskusja
 

15:40-16:00 Przerwa kawowa
 

16:00-17:30 Sesja IV – Varia

Moderatorzy: Walentyna Balwierz, Aleksandra Morka, Jolanta Goździk, Jerzy Starzyk

 

16:00-16:10

Walentyna Balwierz, Aleksandra Wieczorek, Anna Zaniewska-Tekieli, Anna Giżycka, Tomasz Klekawka - Immunoterapia w neuroblastoma. Czy jest to terapia przełomowa dla dzieci powyżej 1 roku życia w 4 stopniu zaawansowania choroby?

 

16:10-16:20

Patrycja Łabuz, Anna Taczanowska-Niemczuk, Sabina Szymik-Kantorowicz, Zbigniew Darasz, Grażyna Drabik, Wojciech Górecki - Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u dzieci z czerniakiem złośliwym skóry w materiale własnym.

 

16:20-16:30

Anna Taczanowska-Niemczuk, Marcin Maślanka, Katarzyna Wysocka, Grażyna Drabik, Dominika Januś, Wojciech Górecki - Rak tarczycy u dzieci w materiale Kliniki Chirurgii Dziecięcej UJ CM w Krakowie w latach 2015-2018.

 

16:30-16:40

Julita Sacharczuk, Elżbieta Wójcik, Aleksandra Morka, Jerzy Jarosz, Rafał Żurek, Mirosława Dudyńska, Marcin Gładki, Janusz Skalski, Zbigniew Kordon, Tomasz Mroczek – Operacja Ozaki u 4-letniego dziecka.

 

16:40-16:50

Krzysztof Miklaszewski, Tomasz Polak, Jarosław Feluś, Krzysztof Grandys, Paweł Ozga* Zastosowanie modeli
z wydruku 3D w planowaniu operacji ortopedycznych – doniesienie wstępne.

* Fundacja: e-Nable Polska

 

16:50-17:00

Marta Krzysztofik*, Aneta Myszka*, Magdalena Woźniak, Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Agnieszka Dłużniewska, Anna Sarnecka-Paruch, Wojciech Czogała, Oktawiusz Wiecha, Anna Skuza*, Karolina Jasiejko*, Magdalena Niemirowska*, Anna Banaś*, Jolanta Goździk - Ocena stanu odżywienia dzieci leczonych przeszczepieniem komórek krwiotwórczych w oparciu o proste parametry antropometryczne (masa ciała, wzrost, BMI) jako czynnik prognostyczny dla bezpieczeństwa i skuteczności terapii.

*Studenckie Koło Naukowe Transplantologii Komórek Krwiotwórczych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 

17:00-17:10

Urszula Jedynak-Wąsowicz, Ewa Cichocka-Jarosz, Beata Kusak, Grzegorz Lis - Anafilaksja na pokarm u małych dzieci: obraz kliniczny.

 

17:10-17:20

Jacek Kuźma, Piotr Weryński, Wanda Król-Jawień, Paweł Skorek, Agnieszka Wójcik, Łukasz Drużbicki - Leczenie interwencyjne u dzieci po korekcji zespołu Fallota
w zależności od zastosowanej metody: łata przezpierścieniowa vs proteza naczyniowa
.

 

17:20-17:30 Dyskusja
 

17:30 – Wręczenie wyróżnień za prezentowane prace w 3 kategoriach:
 

 1. Najlepsza praca z dziedziny pediatrii

 2. Najlepsza praca z dziedziny chirurgii dziecięcej

 3. Najlepsza praca plakatowa

 

Podsumowanie i zakończenie obrad – Janusz Skalski

_______________________________________________________________________________

 

 

SESJA PLAKATOWA

 

Zapoznawanie się i ocena plakatów
 

 1. godz. 08:00-08:45 (prace o numerach 1-6)

 2. godz.10:35-10:50 (prace o numerach 7-9)

 3. godz. 13:20-13:40 (prace o numerach 10-12)

 

08:00-08:45 - Moderatorzy: Grzegorz Lis, Jacek Kołcz, Tomasz Tomasik
 
 1. Anna Taczanowska-Niemczuk, Aleksandra Kiszka, Joanna Godlewska, Piotr Sołtysiak, Katarzyna Wysocka, Damian Młynarski, Wojciech Górecki
Biopsje aspiracyjne cienkoigłowe tarczycy w materiale Kliniki Chirurgii Dziecięcej UJ CM w Krakowie
w latach 2015-2018

 
 1. Izabela Tarczoń*, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Grzegorz Lis, Tomasz Tomasik, Piotr Brzyski, Ewa Cichocka-Jarosz, *“Przylądek Zdrowia”, **“Dziupla” Analizy Statystyczne, Kraków
Czy rodzaj czynnika wyzwalającego wpływa na obraz kliniczny anafilaksji u dzieci?
 
 1. Izabela Tarczoń*, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Grzegorz Lis, Tomasz Tomasik, Piotr Brzyski**, Ewa Cichocka-Jarosz, *“Przylądek Zdrowia” Specjalistyczna Poradnia Medyczna, Kraków, **”Dziupla” Analizy Statystyczne, Kraków
Interwencja w anafilaksji u dzieci – doświadczenia z jednego ośrodka
 
 1. Marcin Karlikowski
Ganga Hospital, Coimbatore – refleksje z wyjazdu szkoleniowego do Indii
 
 1. Jacek Kuźma, Piotr Weryński, Wanda Król-Jawień, Wojciech Tarała, Karolina Cabaj, Monika Stopa
Interwencyjna retrakcja ciał obcych z jam serca
 
 1. Karolina Jasiejko*, Dorota Zygadło, Justyna Dębicka, Ilona Kawula, Katarzyna Darzycka-Pazdan, Magdalena Woźniak, Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Agnieszka Dłużniewska, Anna Sarnecka-Paruch, Anna Banaś*, Magdalena Niemirowska*, Marta Krzysztofik*, Anna Skuza*, Aneta Myszka*, Jolanta Goździk, *Studenckie Koło Naukowe Transplantologii Komórek Krwiotwórczych
Nasilenie i przebieg zapalenia śluzówek przewodu pokarmowego (mucositis) w okresie neutropenii po wysokodawkowanej radio-chemioterapii użytej
w przygotowaniu do przeszczepienia komórek krwiotwórczych w zależności od określonego postepowania profilaktycznego


 10:35-10:50 - Moderatorzy: Dorota Drożdż, Rafał Chrzan, Mirosław Krysta
 
 1. Justyna Jakubińska, Anna Taczanowska-Niemczuk, Wojciech Górecki
Neuromonitoring w trakcie resekcji rozległego guza szyi u 15-miesięcznej dziewczynki
 
 1. Janusz Sulisławski, Barbara Dobrowolska Glazar, Ireneusz Honkisz, Michał Wolnicki, Rafał Chrzan
Non-protocolized management of neuropathic bladder and kidney function impairment in the pediatric population
 
 1. Katarzyna Jędrzejowska, Mirosław Krysta, Robert Wilk, Wojciech Górecki
Postępowanie diagnostyczne i lecznicze u 4-letniej dziewczynki z ciałem obcym przełyku i ganglioneuroblastoma śródpiersia

13:20-13:40 - Moderatorzy: Anna Pituch-Noworolska, Sabina Szymik-Kantorowicz
 
 1. Małgorzata Grochot, Marcin Maślanka, Mirosław Krysta, Wojciech Górecki
Rozedma podskórna z towarzyszącą obustronną odmą opłucnową i ostrą niewydolnością oddechową jako powikłanie zamknięcia przetoki tchawiczo-skórnej – opis przypadku
 
 1. Anna Pituch-Noworolska, Monika Mach-Tomalska
Wtórne niedobory odporności –stosowanie preparatów immunoglobulin
 
 1. Patrycja Łabuz, Sabina Szymik - Kantorowicz, Anna Taczanowska - Niemczuk, Wojciech Górecki
Terapia propranololem naczyniaków wczesnodziecięcych w materiale własnym – doświadczenie Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Krakowie



Program do pobrania
(pobierz)



 





 
Sponsorzy