15 lutego 2019 r.
09:00
Otwarcie Konferencji
Powitanie Uczestników przez Dyrektora USD oraz Dyrektora IP UJ CM
09:15-09:45
Wykład inauguracyjny – Pan Andrzej Grabowski: „Sztuka aktorska i medycyna"
09:45-10:30
Sesja I
Anestezjologia i Intensywna Terapia I
09:45-10:00
Prof. Janusz Skalski: „Najdawniejsze dzieje resuscytacji na ziemiach Polski”.
10:00-10:30
Prof. Krzysztof Kobylarz: „Historia rozwoju anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej w Polsce oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie”.
10:30-10:45
Przerwa kawowa
10:45-13:00
Sesja II
Anestezjologia i Intensywna Terapia II
10:45-11:15
Prof. Dariusz Maciejewski: „Teoretyczne przesłanki praktycznych zmian strategii   wentylacji śródoperacyjnej”.
11:15-11:40
Prof. Andrzej Piotrowski: „Czy sedacja jest potrzebna w OIT”.
11:40-12:00
Dr hab. Marzena Zielińska: „Leczenie sepsy u dzieci”.
12:00-12:20
Dr hab. Alicja  Bartkowska – Śniatkowska: „Co nowego w anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej”.
12:20-12:30
Wykład pod patronatem naukowym firmy
12:30-12:40
Wykład pod patronatem naukowym firmy
12:40-13:00
Dyskusja
13:00-14:00
Lunch
14:00-15:00
Sesja III – Współpraca chirurga i pediatry w nagłych stanach u dzieci
14:00-14:40
Wykład pod patronatem naukowym firmy
14:40-15:00
Dyskusja
15:00-15:15
Przerwa kawowa
15:15-17:00
Sesja IV Varia
17:00
Dyskusja.Podsumowanie i zakończenie obrad