Komitet Honorowy

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak - Rektor UJ
Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki - Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
Prof. dr hab. med. Maciej Małecki - Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. med. Walentyna Balwierz
Dr hab. med. Rafał Chrzan prof. UJ
Dr hab. med. Dorota Drożdż prof. UJ

Prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek
Dr hab. med. Wojciech Górecki
Prof. dr hab. med. Stanisław Kwiatkowski
Dr hab. med. Krzysztof Kobylarz prof. UJ
Prof. dr hab. med. Przemko Kwinta
Dr hab. Tomasz Mroczek prof. UJ
Prof. dr hab. med. Janusz Skalski
Prof. dr hab. med. Jerzy Starzyk

Komitet Organizacyjny

Dr med. Andrzej Bałaga
Dr hab. Ewa Cichocka-Jarosz
Dr hab. Rafał Chrzan prof. UJ
Dr med. Jacek Domański
Dr hab. med. Jolanta Goździk
Dr hab. med. Wojciech Górecki
Dr hab. med. Jacek Kołcz prof. UJ
Dr med. Mirosław Krysta
Prof. dr hab. Grzegorz Lis
Dr med. Piotr Maciejasz
Dr med. Aleksandra Morka
Prof. dr hab. Anna Pituch-Noworolska
Prof. dr hab. med. Janusz Skalski
Prof. dr hab. med. Jerzy Sułko
Prof. dr hab. med. Krystyna Sztefko
Dr hab. med. Piotr Wojciechowski

Dr med. Elżbieta Wójcik
Dr med. Andrzej Zając
 
Sponsorzy