Szanowni Państwo,
 
     Przed nami 43. Konferencja Naukowa "Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami". Kontynuujemy wieloletnią tradycję organizacji spotkań naukowych w formie interdyscyplinarnego forum naszego środowiska, zainteresowanego medycyną pediatryczną. Z satysfakcją wspominamy minione „Spotkania Kliniczne”, które zawsze spełniały swą ważną rolę – wspólnej debaty naukowej w gronie pediatrów i chirurgów dziecięcych, reprezentujących różne specjalności zabiegowe. Integracja wszystkich lekarzy odpowiedzialnych za zdrowie dziecka jest naszym najważniejszym wyzwaniem.
    Tym razem oddajemy pokaźną część obrad „Spotkań Klinicznych” naszym Koleżankom i Kolegom zajmującym się anestezjologią i intensywną terapią. Ten niezwykle ważny dział zasługuje na retrospektywne omówienie z perspektywy półwiecza działalności naszego szpitala, dawniej znanego jako Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii. W początkach pracy naszej instytucji, podobnie zresztą jak w innych ośrodkach lecznictwa zamkniętego, anestezjolodzy stanowili grupę pasjonatów, wspierających swoją odpowiedzialną pracą i mądrą radą nie tylko zespoły chirurgów, ale też wszystkich pediatrów. Obecnie nikt z nas nie wyobraża sobie funkcjonowania nowoczesnego szpitala bez udziału Koleżanek i Kolegów z tej ważnej specjalności.
 
    Jesteśmy tuż po obchodach 100-lecia niepodległej Rzeczpospolitej, wchodzimy w kolejne stulecie. Rozpoczynamy następny etap dziejów Polski, jest to również kolejny etap budowy nowoczesnych podstaw ochrony zdrowia społeczeństwa. Minione stulecie nie oszczędzało Polski, a stan ochrony zdrowia w tym okresie daleki był od doskonałości. Dla zdrowotności społeczeństwa i opieki nad chorym dzieckiem nie było to stulecie ani jednoznacznie pozytywne, ani negatywne. Nie było wolne od dramatów i nieszczęść, a one wywarły głębokie piętno na zdrowiu i życiu społeczeństwa. W czas wojny i okupacji, a później w okresie fatalnego dla losów narodu komunistycznego półwiecza, medycyna wieku dziecięcego znalazła się na dalszej pozycji w hierarchii potrzeb społecznych, zepchnięta do spraw mniej ważnych. Do dziś odczuwamy konsekwencje zaniedbań tamtych lat, ale potrafimy docenić to, co pozytywnego się wówczas działo. Największą wartością tamtego okresu byli wysokiej klasy specjaliści chirurgii dziecięcej, pediatrii, anestezjologii. Ci ostatni mieli pokaźny udział w sukcesach naszego szpitala, zapewne współtworzyli pozycję i sławę wszystkich ośrodków medycyny pediatrycznej w Polsce. Chcemy o tym przypomnieć podczas tegorocznej konferencji.
 
    Doceniamy osiągnięcia ostatnich lat, po przemianach ustrojowych 1989 roku, jednakże mając świadomość niedostatków systemu opieki zdrowotnej powinniśmy stale udoskonalać to, co usprawnić można. Jeśli nam wszystkim zależy na zdrowiu powszechnym, to dla poprawy zdrowotności powinien współdziałać każdy – personel odpowiedzialny za ochronę zdrowia, parlamentarzyści, minister zdrowia, rodzice leczonych przez nas dzieci. A udręczone doświadczeniami burzliwego stulecia społeczeństwo zasługuje na idealne, najznakomitsze zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych dzieci, w ramach mądrze skonstruowanego systemu. Zapewne przez następne dziesięciolecia będziemy dążyć do ideału, równać do najlepszych wzorców.
    Dziś z dumą odnotowujemy, że w większości działów medycyny rodzimej możliwości lecznictwa nie odbiegają od standardów europejskich i światowych. Prezentujemy własne osiągnięcia na międzynarodowych kongresach, ale podczas krajowych spotkań naukowych warto nieustannie przypominać o naszych możliwościach ochrony zdrowia, o triumfach, ale też niedoskonałościach i niedociągnięciach. Jeśli udaje się ratować dzieci w najwyższym stopniu zagrożenia – to istotny udział we wszelkich sukcesach mają specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii.
Chcielibyśmy aby taki akcent 43. "Spotkań Klinicznych Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami" zapamiętali wszyscy uczestnicy konferencji. Zachęcamy do przyjazdu Koleżanki i Kolegów z całego kraju. Mamy świetną okazję podjąć debatę o odpowiedzialnej działalności i zdobyczach zawodowych anestezjologów, lekarzy najściślej współpracujących z chirurgami dziecięcymi - naszych partnerów zawodowych w codziennej pracy.
 
    Prosimy o nadsyłanie prac, które będziemy kwalifikować do wygłoszenia, w wyznaczonych ramach tematycznych, albo zaliczymy do sesji plakatowej. Jak zawsze 43. Konferencja Naukowa będzie odbywać się w Auli im. Macieja Leona Jakubowskiego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Wszystkie zapytania organizacyjne należy kierować do Biura Organizacyjnego Symposium Cracoviense, a merytoryczne do członków Komitetu Naukowego.

Zapraszamy i zachęcamy do wysłuchania wszystkich interesujących wykładów, a spotkania w kuluarach jak zwykle będą okazją do miłych, wzruszających i budujących kontaktów.
    W oczekiwaniu na Państwa przyjazd, zapraszam na stronę https://sk2019.syskonf.pl/ 
                       

 
Sponsorzy